EKRAANIVABA PÄEV
Ekraanivaba päev on Püha Johannese Kooli poolt ellu kutsutud igaaastane üleskutse peredele ja kõigile-kõigile
panna ekraanielu hetkeks pausile ja vaadata, mis see meiega teeb.

Mis see on?

Kutsume Sind koos perega loobuma  üheks päevaks ekraanide kasutamisest, selleks, et peatuda ja mõtiskleda, millist rolli mängivad digiseadmed Sinu ja Su laste elus. Ekraanivaba päev lähtub inimese vajadusest olla digiseadmetega vabas, mitte sõltuvussuhtes. Nagu ka vajadusest astuda mingi aja tagant infomürast kõrvale, et kuulatada, kuulda oma mõtteid, puudutada, olla ise puutetundlik... Tunda ja panna tähele päris elu.
Ekraanidest vabal päeval on hea hetk mõelda ka sellele, kuidas kaitsta ja toetada lapsi digitehnoloogiate kasutamisel. Digiseadmed teevad elu mugavamaks ja neist on palju kasu, kuid heade külgede kõrval on lapsevanemal hädasti vaja olla teadlik ka ohtudest ja kõrvalmõjudest, nagu ka sellest, kuidas hoida lapsega usalduslikku sidet puhul, kui laps on kogenud internetis midagi ebameeldivat.

Kuidas ekraanivabast päevast osa võtta? Kindlat juhist siin pole. 100% ekraanivaba päev ei pruugigi enam tänapäeval, mil ekraanid vilguvad ka köögiseadmetel, autokabiinis ja tänavatel, võimalik olla. Kuid pere saab leppida omavahel kokku näiteks selles, et jätame telefonid koju ja suundume rappa. Või selles, et lülitame nutitelefonis teavitused välja ja kasutame telefoni vaid helistamiseks.

Olgu öeldud, et kampaania eesmärk pole osalejatele rangeid reegleid kehtestada, vaid inspireerida ja üheskoos pilku avardada. Võib-olla annab üks positiivne kogemus meile tahte ja suutlikkuse hoida ekraanidest vaba lausa ühe päeva igas nädalas? Või soovi hoida hommikud, söögilaua ja une-eelse aja digivabad?

Ekraanivaba päeva algatajateks on Püha Johannese kooli õpetajad ja lapsevanemad koos kooli juures teguseva Tervikliku hariduse fondiga, mis toetab terviklikust inimkäsitlusest lähtuvat mõtlemist ja kasvukeskkonda. Algatus sündis õpetajate märkamisest, et lastel esineb üha enam keskendumisraskusi ja olukorda saab märgatavalt parandada, kui vanemad seavad koduses ekraanikasutuses piiranguid ja leiavad rohkem aega oma võsukeste jaoks.

Ekraanivaba päeva kampaania leidis esimest korda aset aasta tagasi, sellest võttis osa üle tuhande inimese.

Milles probleem?

Elame vabade inimestena vabal maal. Justkui. Või siiski - kui vabadena? Ja kui vabaks oskame kasvatada oma lapsi juhul, kui ise oleme aheldatud? Kinni võrgus, ekraanide ja suhtlusvõrgustike kütkeis. Selge see, et 21. sajandil ilma infotehnoloogiata enam ei saa. Enamik meist kasutab tehnoloogilisi vahendeid ja püüab oma digikäitumist tahteliselt reguleerida. Ent digitehnoloogiate ülikiire areng toob kaasa inimeste kohanemisraskused. Veelgi enam lastel, kes on meil palju haavatavamad, sest neil ei ole veel välja kujunenud oma väärtusbaasi ja vaatenurka. Uus ajastu esitab vanematele uusi väljakutseid, millega toimetulekuks vajame teadlikkust ja oskusi. Need on õpitavad ning neist on palju kasu meie lastel ja meil endilgi.

Kes me oleme?

Püha Johannese Kool asutas möödunud kevadel Tervikliku Hariduse Fondi, et toetada terviklikust inimesekäsitlusest lähtuvat haridusruumi ja mõtlemist. Meie missioon on luua lastele teadlikku kasvukeskkonda, sealjuures informeerida õpetajaid ja peresid nüüdisaegsetest arenguvajadustest. Valutame südant paljude tänapäevaste ohtude, sh ekraanisõltuvuse pärast. Teeme teavitustööd oma koolikogukonnas ning jagame oma mõtteid ja kogemusi kõigiga, kel huvi.


Mis on meie seisukoht?


Kõigis suhetes, nii kodus kui ka koolis, ning inimsuhetes üldse on kesksel kohal kontakt ja tähelepanu. Koolis on meie ülesandeks lapsi õpetada. Inimene õpib kõige paremini siis, kui tema pilk on värske ning ta suudab oma tähelepanu juhtida, kui ta suudab keskenduda. Nutiseadmed ja ekraanid võistlevad meie tähelepanu nimel.
Mõistlik ekraanikasutus, nii koolis kui ka kodus, aitab meil jääda iseenda peremeheks, säilitada võime eristada olulist ebaolulisest, märgata inimest enda kõrval, luua ning hoida suhteid kõige elusaga.


Me ei arva, et digitehnoloogia on vaenlane ning et me peame ekraanidest loobuma. Küll aga leiame, et tehnoloogia ei tohiks muutuda meie peremeheks. Seetõttu on meil vaja regulaarset ekraanidest vaba aega ja ruumi, sest sügavam elutunnetus, terved suhted ja tõeline nägemine ei ole võimalikud, kui meid pommitab pidev infomüra. Me ei saa enda sees ja ümber toimuvat näha ja mõista, kui me oleme pidevalt digitehnoloogiaga ühendatud.

Miks me seda teeme?

Vanemate ja õpetajatena on meil vastutus uue põlvkonna ees, maailma ees, mille pärandame. Mõistlikku tehnoloogiakasutust on võimalik õpetada üksnes eeskuju ning jagatud kogemuse kaudu.
Meil on vaja kogukonda, kus tekib ühise eesmärgi poole püüdlemisel sünergia. Vastastikune toetus ja innustus tugevdavad väärtusvälja, loovad ühist kultuuri ja ning pehmendavad laste vastuväidet "aga teised võivad!"

Mida soovime saavutada?

Õpime oma isiklikust kogemusest, kui puhastav on olla ilma digitehnoloogia pideva sekkumiseta. Mis juhtub, kui veeta üks päev nii, nagu poleks helendavaid ekraane olemaski? Mis juhtub, kui jätta selleks päevaks tähelepanuta saabuvad meilid, sõnumid, sotsiaalmeedia meeldetuletused ja televiisoriekraan? Kui käia selle asemel looduses, lugeda raamatut, mängida mänge, koos süüa teha või lihtsalt olla?
Usume, et ekraanivaba päeva kogemus kutsub end kordama, muutes meie kodud ja perekonnad tervemaks ning õnnelikumaks.

Soovitused liikumisel ehedama ja rahulikuma olemise poole:

- Kanna tavalist käekella ja kasuta magamistoas analoogäratuskella. Isegi kui selle pealt ainult kella vaadata, võib telefon sind eksitada.
- Ära võta nutitelefoni magamistuppa, muidu on su esimene ja viimane suhtlus päevas seotud sotsiaalmeedia või tööga.
- Kui pead keskendunult kirjutama ja voo-seisundi saavutama, pane meiliprogramm kinni ja lülita välja nutitelefon.
- Vasta meilidele teatud aegadel päevas. Kes vaatab harvem meile, sel on vähem stressi ja rohkem heaolutunnet.
- Kui kohtud pere ja sõpradega, lülita telefon välja.
- Bussi- või rongisõidul leia rahu- ja õnnehetk aknast välja vaatamiseks. Meie mõistusel on vaja vaba aega, et olla loov.

- Keela kodus ära mobiilid söögilaua taga.
- Kui naudid aega koos lastega, lülita telefon lennurežiimile.
- Lõpeta telefoni vaatamine, kui oled roolis.
- Unusta oma telefon maha, kui lähed loodusesse jalutama.
- Tekita oma koju nutivaba ala.
- Mängige kodus laua- ja õuemänge.
- Pea perega kord nädalas ekraanivaba päeva.
- Igal aastal tee oma perega läbi mitmepäevane digipaast.
- Pea päevikut ja joonista. Fotosid tee tavakaameraga. Sul läheb hästi ka siis, kui sa ei postita pilte oma praegusest hetkest kogu maailmale.

Kutsume lahkesti kõiki liituma!

Eesti keeles