Püha piiskopmärter Platon - Kogu elu ja üks aasta

€27.00
Kaheköiteline teos on pühendatud esimese eesti rahvusest õigeusu piiskopi Platoni (ilmaliku nimega Pavel Kulbuschi) elule, tegevusele ja märtrisurmale. Esimene köide hõlmab perioodi tema sünnist kuni Eestisse tagasipöördumiseni (1869-1917) – lapsepõlve, õpinguid Riia Vaimulikus Seminaris ja Peterburi Vaimulikus Akadeemias, tööd Peterburi Issidori koguduse vaimulikuna, kirikuehitajana ja eesti vennasteseltsi loojana, Peterburi maakonna eesti koguduste praostina. Uuritud on ka tema perekonna lugu, naise ja laste saatust. Esimeses peatükis on üksikasjaliselt kirjeldatud tema esivanemate nelja põlvkonda Baltimaade ajaloo oluliste sündmuste taustal. Samuti tulevad avaldamisele varem publitseerimata dokumendid – isa ja teiste pereliikmete, kaastööliste ning eesti praostkonna vaimulike kirjad, tema enda ajakirjanduses ilmunud artiklid jne. Raamat on mõeldud kõigile, keda huvitab Eestimaa ajalugu, kohaliku õigeusu kiriku ja Peterburi kubermangu väljarännanud eestlaste saatus, aga ka laiemalt elulooline kirjandus.
Добавить в корзину